Tunnelberedskabet

Tunnelberedskabet - et af Danmarks mest specialiserede beredskaber

Tunnelberedskabet som indsættes ved uheld i Storebæltstunnelen indeholder følgende indsatsenheder:
  • Banevejkøretøj med brand- og redningspersonale samt materiel som indsættes fra Korsørsiden
  • Banevejkøretøj med brand- og redningspersonale samt materiel som indsættes fra Sprogøsiden
  • Assisterende enheder fra Slagelse, Skælskør, Sorø, røgdykkertjenesten fra Københavns Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen fra Næstved.
  • Lægeambulance med tunnellægen
  • Lægehold fra Slagelse og Odense
  • Et større antal ambulancer

Tunnelberedskabet afholder øvelser flere gange om året i beredskabets øvelsestunnel hos RESC i Slagelse Kommune, samt en årlig storskalaøvelse skiftevis i Storebæltstunnelen og på broen.
Tunnelberedskabet er et særligt beredskab, som er kontraktaftalt mellem Sund og Bælt og Slagelse Kommune.

Siden er sidst opdateret 2. februar 2022