Sirenevarsling

Hvad betyder det når varslingssirenerne hyler?

Når der sker større ulykker og katastrofer i Danmark, hvor akut fare for mennesker eller ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende sirenevarslingssystem.

Varslingssignalet

Varslingssignalet er en hyletone som stiger hurtigt, og falder langsomt igen. Det gentages 4 gange når der varsles om fare. Samtidigt eller kort efter udsendes en beredskabsmeddelelse via DR og TV2.

Meddelelserne bringes som oftest tillige på Tv-stationernes hjemmesider.

Når faren er forbi, afvarsles med én lang hyletone.

Afprøvning - 1. onsdag i maj

Afprøvning af sirenerne finder sted en gang om året, nemlig den første onsdag i maj kl. 12.00.

Alle sirener afprøves desuden hver nat - dog uden lyd.

Hvor kan sirenerne høres?

Der er opsat 1.078 sirener på bygninger eller master i byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne kan høres af omkring 80 % af befolkningen. Rækkevidden er 1-1,5 km.

I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

På Beredskabsstyrelsens hjemmesider kan du finde flere oplysninger om sirenevarsling, hvor du blandt andet kan høre varslingssignalet.