Det frivillige beredskab

Når det daglige beredskab har behov for forstærkning står det frivillige beredskab klar

Slagelse Brand og Rednings frivillige redningsberedskab træder i funktion, ved langvarige indsatser, større ulykker eller katastrofer. Det frivillige beredskab supplerer på denne måde det akutte beredskab, som altid indsættes først.

Det frivillige beredskab udgør også indkvarterings- og forplejningstjenesten i Slagelse Kommune. Det frivillige beredskab kan i forbindelse med en større ulykke indkvartere og forpleje kommunens borgere eller andre nødstedte i det omfang omstændighederne kræver det.

Det frivillige beredskab består af særligt uddannet personel indenfor en række funktionsområder som eksempelvis brandbekæmpelse, kommunikation, indkvartering og forplejning, USAR (urban search & rescue) mm.

Klar til at hjælpe, når det brænder på?

Du kan som almindelig borger, tegne kontrakt som frivillig i redningsberedskabet og derved få en masse nyttig uddannelse og en masse gode kollegaer.

Vi annoncerer i de lokale medier, når vi hverver nye frivillige, men du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til os på beredskab@slagelse.dk hvis du har spørgsmål eller vil vide lidt mere om os.

Lige nu søger vi folk til vores frivilligenhed: https://blivfrivillignu.dk/slbr/ (nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 8. august 2023