Det daglige beredskab

Det daglige beredskab også kaldet "Byberedskabet"

Slagelse Brand og Redning råder over følgende 3 brandstationer:

  1. Station Slagelse (kommunal brandstation), Antvorskov Alle 135 i Slagelse
  2. Station Korsør (Falck station), Reskavej 11 i Korsør
  3. Station Skælskør (Falck station), Kajgade 10 i Skælskør

På alle 3 stationer udgøres vagtstyrken af deltidsansatte brandfolk, som betyder at brandfolkene skal nå ind på brandstationen, være omklædt og kørt af sted i brandkøretøjerne senest 5 minutter efter alarmen er indløbet.

Indsatsledervagten varetages af personale fra Center for Beredskab.

Herudover er der kommunale ø-beredskaber på øerne Agersø og Omø.

Det daglige beredskab herunder ø-beredskaberne kan i tilfælde af større og/eller længerevarende opgaver suppleres af det frivillige beredskab.
Det frivillige beredskab holder til hos Center for Beredskab på Slagelse Landevej 3 i Korsør.

Slagelse Brand og Redning havde i 2012, 602 udrykninger fordelt således:

  • Station Slagelse 337 udrykninger
  • Station Korsør 172 udrykninger
  • Station Skælskør 70 udrykninger
  • De sidste 23 udrykninger er udkald hvor kun Indsatslederen er kaldt.

 

Siden er sidst opdateret 14. maj 2020