Udrykningsberedskab

Kommunens beredskab hedder Slagelse Brand og Redning

I Slagelse Kommune betjener Slagelse Brand og Redning et befolkningsområde på ca. 80.000 borgere. 

Beredskabets kerneydelse er et effektivt brand- og redningsberedskab til indsættelse ved brande og ulykker.

Når ulykken sker er beredskabsloven klar:

”Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte".

Det operative beredskab er opbygget på baggrund af en såkaldt risikobaseret dimensionering. Grundprincippet i risikobaseret dimensionering er, at kommunen skal dimensionere det
daglige beredskab ud fra en vurdering af de lokale risici.

I Slagelse Kommune betyder det bland andet, at det operative beredskab er opdelt i følgende lokaliteter og enheder:

  • Kommunal brandstation i Slagelse
  • Kommunal brandstation i Sorø
  • Falck Korsør
  • Falck Skælskør
  • Falck Ruds Vedby
  • Ø-beredskaber på Agersø og Omø
  • Det supplerende frivillige beredskab
  • RESC
  • Center for Beredskab
Siden er sidst opdateret 8. august 2023