Planer og krisestyring

Beredskabsplanlægning anvendes til at skabe en robust organisation der kan agere under katastrofer og krisetider

Planlægning af beredskabet

Slagelse Kommune er lige som andre kommuner, regioner og centrale myndigheder, forpligtet til, at have et beredskab, så de kan opretholde og videreføre deres vigtigste funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer.

Kommunen har således ansvaret for at opretholde og videreføre alle de kommunale funktioner, herunder at udøve den påkrævede brand- og redningstjeneste.

Tidligere større ulykker og katastrofer har vist, at alle medarbejdere i en organisation kan få en rolle i forhold til beredskabsarbejdet. Derfor er beredskabsplanlægning et spørgsmål om at styrke organisationen til beredskab og krisestyring, hvor fokus på beredskab også udstrækkes til de dele af organisationen, som ikke til daglig indgår i løsningen af beredskabsmæssige opgaver.

Principper for planlægning

Beredskabsarbejdet i alle sektorer og på alle niveauer i Slagelse Kommune bygger på tre overordnede principper, der gælder såvel i planlægningsfasen som i forbindelse med en konkret hændelse.

Sektoransvarsprincippet, som indebærer, at den myndighed eller organisation, der har ansvaret for et område under normale forhold, også har ansvaret for både det forebyggende og afhjælpende beredskab ved ekstraordinære hændelser på dette område.

Lighedsprincippet, som indebærer, at der skal være størst mulig lighed mellem en given organisation under normale forhold og i tilfælde af ekstraordinære hændelser, således at omfanget af organisatoriske tilpasninger ikke bliver større, end situationen tilsiger.

Nærhedsprincippet, som indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det lavest egnede, relevante organisatoriske niveau.

Prioritering af kritiske funktioner

I Slagelse Kommune har man opgjort, hvilke aktiviteter og tjenesteydelser (kritiske funktioner) der skal kunne opretholdes, selv om kommunen påvirkes af større ulykker og katastrofer.

Kort sagt er grundlaget for beredskabsplanlægningen i Slagelse Kommune baseret på følgende forhold:

  • Hvad skal kommunen altid kunne levere
  • Hvad er kommunen afhængig af for at kunne fungere under en krise
  • Hvilke trusler er relevante for kommunen

På denne baggrund planlægger og reviderer Slagelse Kommune løbende kommunens planer for, på bedst mulig måde at sikre, at planerne altid er opdaterede og klar til at imødegå aktuelle og fremtidige udfordringer.

 

Siden er sidst opdateret 2. februar 2022