Beredskabets opbygning

Center for Beredskab opbygger det samlede beredskab på baggrund af en "risikobaseret" dimensionering

Det er Slagelse Kommunes ansvar, at redningsberedskabet – eller Slagelse Brand og Redning, som det hedder i Slagelse Kommune – er dimensioneret efter forholdene i kommunen. Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer.

I den forbindelse skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab.

Dimensioneringsprocessen

Den risikobaserede dimensionering af Slagelse Brand og Redning er en dynamisk
proces. Den er opdelt i fem faser, som hver bidrager til det samlede resultat.

Dimensioneringsprocessens fem faser er:

  1. Risikoidentifikation
  2. Risikoanalyse
  3. Oplæg til serviceniveau
  4. Politisk fastlæggelse af serviceniveau
  5. Praktisk implementering af servicenivea

 

Siden er sidst opdateret 24. januar 2023