Om os

Slagelse Brand og Redning - beredskabsmyndigheden i Slagelse Kommune

Om Slagelse Brand og Redning

Beredskabet er forankret centralt i kommunens organisation og omfatter:

  • Kommunens redningsberedskab, med det forebyggende og det operative beredskab, 
  • Det frivillige beredskab
  • Storebæltsberedskabet 
  • RESC

Redningsberedskabet omfatter det lovpligtige og skattefinansierede beredskab.
Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Beredskabet reguleres af beredskabsloven med afledte bekendtgørelser og vejledninger.

RESC der står for Rednings- og Sikkerhedscenter er en indtægtsdækket virksomhed, der gennemfører uddannelser til traditionelt beredskab og brandvæsen, til transportsektoren, offshore, søfart og telekommunikation. Herudover varetager RESC også forskellige opgaver der relaterer sig til beredskabet og kommunen som helhed, bl.a. indsatsledervagt og andre vagtordninger, ligesom RESC i øvrigt indgår i det kommunale fællesskab.

Vi er administrativt placeret på Slagelse Landevej 3 i Korsør, hvor også RESC er placeret. Herudover har vi operative stationer og depoter i Slagelse, i Skælskør, samt hjælpestationer på Agersø og Omø.
Vi beskæftiger ca. 25 ansatte på fuldtid, ca. 25 brandfolk på deltid, samt ca. 60 brandmænd tilknyttet Falck. Hertil kommer en styrke på ca. 50 frivillige samt ca. 20 mand tilknyttet vores beredskaber på øerne.