Virksomheder og oplag

Virksomheder med produktion eller oplag af brand- eller eksplosionsfarlige stoffer er omfattet af særlige regler

Brandfarlige virksomheder og oplag er omfattet af brandforebyggende regler som er fastsat med hjemmel i beredskabslovens § 33.

Virksomheder med nedenstående produktion og/eller oplag kan være omfattet af reglerne:

  • Oplag og/eller produktion med brandfarlige væsker eller gasser
  • Oplag og/eller produktion med træ og plast
  • Korn- og foderstofvirksomheder samt fremstilling og oplagring af mel
  • Visse brandfarlige virksomheder og oplag og højlagre
  • Områder med eksplosiv atmosfære – ATEX 
  • Risikovirksomheder – Seveso 
  • Oplag af nitrocellulose, chlorater og perchlorater og ammoniumnitrat

De brandforebyggende regler, der er fastsat i medfør af beredskabsloven, skal anses som en særlovgivning i forhold til byggelovgivningen og fungerer som en overbygning til bygningsreglementets brandkrav.

Disse brandforebyggende regler er beskrevet i et antal tekniske forskrifter som er udgivet af Beredskabsstyrelsen. 
Generelt indeholder de tekniske forskrifter skærpede krav til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder og oplag. 

For sådanne brandfarlige virksomheder og oplag, gælder også regler for brandsyn. Beredskabet foretager derfor brandsyn på de brandfarlige virksomheder og oplag som ligger i Slagelse Kommune.

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside findes mere information om regler m.v. for brandfarlige virksomheder og oplag.

Er du i tvivl om hvorvidt produktionen på din virksomhed, eller måske et oplag af eksempelvis gas eller brandfarlige væsker måske kunne være omfattet af de tekniske forskrifter for brandfarlige virksomheder og oplag, er du velkommen til at kontakte os.

 

Siden er sidst opdateret 27. januar 2021