Midlertidig overnatning

Her skal du anmelde midlertidige overnatninger i Slagelse Kommune

Virksomheder, institutioner, forsamlingslokaler m.v. der ikke i forvejen er godkendt til overnatning, kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn.

Dette skal dog anmeldes til Center for Beredskab i hvert enkelt tilfælde.

Midlertidige overnatninger er omfattet af en række regler som Beredskabet har beskrevet nærmere i en vejledning.

Anmeldelse af midlertidig overnatning skal ske via denne formular

Anmeldelsesblanket

Anmelder
Lokaliteter
Regler og betingelser
Særlige bestemmelser
Oplysninger på ansvarlige kontaktperson ved overnatningen

 

Siden er sidst opdateret 30. maj 2018