Midlertidig overnatning

Her skal du anmelde midlertidige overnatninger i Slagelse og Sorø Kommuner

Virksomheder, institutioner, forsamlingslokaler m.v. der ikke i forvejen er godkendt til overnatning, kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 7 døgn efter hinanden. Der må maximalt foretages 50 overnatninger i samme bygningsafsnit pr. år.

Dette skal dog anmeldes til Slagelse Brand og Redning i hvert enkelt tilfælde og senest 2 uger før 1. overnatning.

Midlertidige overnatninger er omfattet af en række regler som er beskrevet i Vejledning til Bygningsreglementets Kapitel 5 Bilag 11b:

Anmeldelse af midlertidig overnatning skal ske via denne formular:

Anmeldelsesblanket

Anmelder
Lokaliteter
Regler og betingelser


Særlige bestemmelser
Oplysninger på ansvarlige kontaktperson ved overnatningen

 

Siden er sidst opdateret 22. marts 2023