Ukrudtsbrænderen

Ukrudtsbrænderen er utrolig effektiv og let at anvende men brug den med omtanke

Ukrudtsbrænderen er et effektivt redskab til at bekæmpe ukrudt, men pas på at du ikke brænder andet end ukrudt af!

Hvert år kommer mennesker til skade og mange brande opstår, på grund af forkert brug af ukrudtsbrænderen.

Det kan du undgå ved at sætte dig godt ind i, hvordan den bruges sikkert og korrekt, før du tager den i brug. 

Undgå ulykker med brænderen

Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen giver i fællesskab fem gode råd til sikker og korrekt brug af ukrudtsbrændere:

1. Ukrudt skal svitses

Ukrudtet skal ikke brændes væk – men kun have flammebehandling i meget kort tid.
Når det svitses, ødelægges cellevæggene i bladene, og planten dør i løbet af få dage. Flerårigt ukrudt, græsser og planter med et stort rodnet skal have turen flere gange.
Man bør behandle anden gang allerede fire dage efter første behandling.

Det er bedst at flammebehandle om foråret og sent om efteråret.

2. Fugtig jord og stille vejr

Brug ikke brænderen i tørkeperioder og i blæsevejr.

Brug kun ukrudtsbrænder, når planterne og jorden er fugtig.
Vand eventuelt området først. Sørg for at have brandslukningsudstyr i nærheden.
Det kan være en fyldt vandkande, en spand vand eller en pulverslukker.

3. Hold afstand

Sørg for god afstand til bunker af tørre blade og andet let antændeligt materiale, eller fjern det først.

Brug ikke brænderen nær bygninger, buske og biler, og lad altid flammen pege væk fra disse genstande.

Hold øje med flammen hele tiden og forlad aldrig en tændt brænder.

Lad ikke børn eller husdyr komme i nærheden af en tændt eller varm brænder.

4. Tjek for gløder

Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.
Efterlad ikke en varm brænder i nærheden af brandbare ting.

Tjek de flammebehandlede områder et par gange, når du er færdig med arbejdet.

Uforsvarlig omgang med ild kan straffes med bøde efter beredskabsloven.

Når du er færdig med at bruge ukrudtsbrænderen, bør du afmontere gasflaske eller gasdåse.

5. Korrekt mærkning

Ukrudtsbrændere skal være DG-godkendte og have et DG-mærke, når de
forhandles i Danmark. Så hold øje med mærkaterne.

Siden er sidst opdateret 14. juni 2021