Skylanterner

Myndighederne anbefaler: Undlad at bruge skylanterner - også kaldet rispapirlamper

En unødig risiko

Sikkerhedsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Beredskabsstyrelsen opfordrer borgere til, at lade være med, at bruge skylanterner. Lanternerne kan forårsage brand, unødige udrykninger og forstyrre lufttrafikken.

Manglende kontrol

En skylanterne er ikke i sig selv farlig. Men i det øjeblik at lanternen sendes i luften, ophører enhver mulighed for at styre og kontrollere dens færden.

Det kan derfor blive farligt, når de svævende lys sendes ud over det tørre sommerland. Hvis en lanterne falder ned mens der stadig er ild i den udgør den en overhængende antændelsesrisiko der hvor den lander. Kommer lanternerne for højt i luften, kan de være til gene for lufttrafikken. Sidst men ikke mindst kan de være skyld i unødvendige udrykninger, da de kan forveksles med nødblus.

Center for Beredskab i Slagelse Kommune støtter derfor op om myndighedernes opfordring til, at man ikke bruger lanternerne uanset, hvor festlige de end synes at være.

Hvis noget går galt

Vær opmærksom på, at den der alligevel, på trods af myndighedernes anbefaling opsender en skylanterne, som i værste fald forårsager brand, kan straffes efter beredskabsloven hvis det vurderes, at der ikke er udvist tilbørlig forsigtighed med brugen af åben ild.