Skorstensbrande

Fyrer du korrekt? Skorstensbrand er ofte at resultat af forkert fyring.

Årsagen til skorstensbrand skyldes, at skorstenen ofte pga. dårlig fyring og manglende vedligeholdelse soder til. Brandbar sod dannes ved fast brændselsfyring, hvor der har været fyret med luftunderskud enten ved, at der reduceres for meget for lufttilførslen eller, at der fyres med for stor brændselsmængde.

Når der fyres på denne måde opstår der en "ufuldstændig forbrænding", hvor der ikke er ilt nok til, at forbrænde alle de brandbare gasser der frigives fra brændslet. De overskydende gasser trækker med røgen op i skorstenen, hvor disse aflejres i skorstenen som sod.

Når aflejringen af sod er tilstrækkelig stor på et tidspunkt, hvor der samtidig fyres med høj temperatur, eksempelvis som ved optænding, kan der således ske en antændelse af det brændbare sodlag, og så har man pludselig en regulær skorstensbrand.

5 gode råd om korrekt fyring

  1. Fyr kun med tørt og rent, fast brændsel, og benyt kun den type brændsel som producenten af dit fyringsanlæg foreskriver.
  2. Tilfør altid rigelige mængder luft, både under optænding og under almindelig fyring.
  3. Luk aldrig helt for lufttilførslen under fyring. Spjældet må kun lukkes helt når der ikke længere fyres.
  4. Følg altid skorstensfejerens råd og anbefalinger, og er du i tvivl om du fyrer korrekt, så spørg ham ad.
  5. I tilfælde af, at uheldet alligevel er ude, og du konstatere at det brænder i din skorsten, skal du med det samme alarmere brandvæsenet via 1-1-2. Luk alle luftventiler for at kvæle eller begrænse branden. Tag i mod brandvæsenet og anvis den letteste vej til fyringsanlægget, renselemme og skorsten. 

Hvis du vil vide mere om hvordan du bedst fyre i netop dit fyringsanlæg kan du læse mere på skorstensfejerlaugets hjemmeside

Siden er sidst opdateret 2. februar 2022