Sæsonen for naturbrande ulmer

Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen advarer om brandfare i naturen netop nu, fordi der er tørt mange steder.

I weekenden var brug af et lille kogeapparat skyld i en større naturbrand på Randbøl Hede. Mandag brændte et stort naturareal ved Varde. De kommunale redningsberedskaber har også slukket brande startet af forkert brug af ukrudtsbrændere. I det hele taget har der de seneste dage været rigtig mange naturbrande i hele landet.

 

”Den lange periode med tørt og blæsende vejr, nu senest med sol, samt den tørre vegetation, der ikke endnu har optaget væde, betyder, at en enkelt gnist hurtigt kan skabe store problemer”, forklarer Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber. ”Det er derfor rigtig vigtigt, at man nyder naturen med omtanke, og holder sig fra at bruge åben ild de forkerte steder.”

 

Det er ikke altid de samme forhold, der hersker forskellige steder i landet. For at skabe et samlet overblik har Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber, som repræsenterer landets kommunale redningsberedskaber, og Kommunernes Landsforening oprettet en fælles hjemmeside med information om brandfare i naturen, status på afbrændingsforbud og gode råd.

 

Siden hedder Brandfare.dk (nyt vindue), og her finder du en række vigtige oplysninger om brandfare i naturen. Her kan du bl.a. finde gode råd om, hvordan du undgår naturbrande, et brandfareindeks, der viser brandfaren i naturen over de kommende døgn, og en oversigt over, hvor i landet der eventuelt er indført afbrændingsforbud og hvad forbuddene betyder.

 

”Brandfare.dk kan være med til at sætte fokus på, hvordan man skal opføre sig i naturen, og hvor i landet man skal være særlig forsigtig. Så tjek Brandfare.dk, hvis du f.eks. skal tænde bål eller bruge ukrudtsbrænderen”, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

Siden er sidst opdateret 20. april 2021