Naturen tørster

Afbrænding af bål og brug af grill er stadig tilladt i Slagelse Kommune - men pas på!

Forsigtig med brug af ild!

Vi har i en længere periode oplevet et pragtfuldt sommervejr uden megen regn og rusk. Men med en lang periode uden vand, begynder naturen at tørste. Vi oplever derfor i øjeblikket at, der rundt omkring os er rigtig tørt hvilket øger risikoen for, at brande der opstår i det fri, kan brede sig meget hurtigt og i værste fald, blive meget voldsomme.

Det er i Slagelse Kommune endnu tilladt at brænde bål m.v. og grille. Beredskabet skal dog opfordre til, at du er lidt mere forsigtig end du måske er til dagligt, eksempelvis ved at følge de gode råd nedenfor. Skal du udføre aktiviteter der frembringer åben ild som eksempelvis afbrænding af bål eller grille, så husk følgende:

  1. sørg for at gældende afstandskrav overholdes.
  2. hav slukningsredskaber tilgængelig inden afbrænding påbegyndes - eks. haveslange, branddasker, skovle m.v. i et omfang så du til enhver tid kan afbryde din afbrænding.
  3. røgen må ikke være til ulempe for dine omgivelser - herunder vej- og lufttrafikken.
  4. hold afbrændingen under konstant opsyn (af en voksen).
  5. sørg for at ild og alle gløder er slukket ved afbrændingens afslutning (gælder også for grill).
  6. Du må ikke afbrænde i hård vind (over 10,8 m/s). Hvis det blæser op skal du straks afbryde din afbrænding.

Undlad ukrudtsbrænding

Flammebehandling af ukrudt virker allerbedst når planterne er fugtige, da ukrudt i virkeligheden skal koges - ikke brændes. Da det samtidig er meget tørt i øjeblikket, er brugen af ukrudtsbrænderen også ret risikabel at anvende.

Hvis du alligevel vælger at bruge den her under tørken, så sørg for, at have vand klar til slukning hvis uheldet er ude, og hold særligt godt øje med det flammebehandlede område, både under og efter du har brændt.
Hav også mobiltelefonen med i lommen, så du hurtigt kan alarmere hvis du ikke selv kan slukke branden.

Beredskabsstyrelsen har udgivet vejledningen; " Grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke", der indeholder masser af gode råd til hvordan du sikkert omgås brug af åben ild.

Afbrændingsforbud måske på vej

Beredskabet overvåger nøje tørkeindeks og vejrprognoser, og afbrændingsforbud kan blive en realitet, hvis tørken fortsætter uforandret over en længere periode.
Hvis der bliver udstedt afbrændingsforbud i Slagelse Kommune vil dette blive annonceret i dagspressen og på slagelse.dk.

Siden er sidst opdateret 17. juli 2018