Grillen

Grillmad er fantastisk skønt - men start nu ordentligt op

Trods det skiftende vejr, er det højsæson for at tænde op i grillen. Grillsæsonen er årsag til mange udrykninger for brandvæsenet og flere brandsårspatienter til landets brandsårsafdelinger. Ulykkerne kan undgås ved at være påpasselig, når vi tænder op og omgås grillen.

Ulykkerne opstår typisk ved, at grillen er placeret for tæt på materialer, der nemt kan brænde, ved forkert optænding, eller ved at aske og gløder ikke er slukket ordentligt, når de bliver smidt ud.

Undgå skader

  • Anbring grillen i god afstand fra materialer, der nemt kan brænde, som f.eks. stråtag, legehus, lyng og lign. Det kan være tilladt at grille på åbne altaner, men tjek ordensregler og vedtægter i din beboerforening, før du tænder.
  • Tænd grillen med en elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke. Benyt aldrig benzin eller sprit til optænding.
  • Rester af gløder og aske skal opbevares i en beholder, som ikke kan brænde.
  • Grillen skal håndteres med omtanke, så hold særligt øje med små børn i nærheden af grillen og vis hensyn til naboer, der kan blive generet af røgen.
  • Husk vand til slukning, hvis ilden kommer ud af kontrol eller hvis nogen bliver forbrændt.

Hvis uheldet er ude skal du

  • Ringe til 1-1-2, hvis der opstår brand
  • Ved lettere forbrænding - skyl med køligt vand til smerterne er væk
  • Ved sværere forbrændinger - skyl med køligt vand og ring 1-1-2

Læs flere gode råd før du griller på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, hvor man finder både Beredskabsstyrelsens grilltema og Beredskabsstyrelsens folder Grill, bål og ukrudtsbrænder.