Bålet

Afbrænding af bål er hyggeligt men gør det rigtigt

Afbrænding af bål, er noget der hovedsagligt høre sommerhalvåret til, men må laves året rundt. Det er ikke så svært at lave et bål, men ved at følge nogle enkle råd, er du også klædt godt på, hvad sikkerhed angår.

5 Gode råd til det sikre bål

  • Vær omhyggelig, når du opbygger dit bål. Det kan være farligt, hvis bunken vælter, mens den brænder.
  • Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret træ, malet træ eller andet affald.
  • Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Det er derfor en god ide at flytte bunken på dagen.
  • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
  • Sørg for at have vand parat, hvis uheldet er ude, og at bålet er helt slukket, når du forlader det.

Husk at der også gælder nogle afstandskrav til bygninger, brandbare oplag mv.

I Slagelse Kommunes Afbrændingsregulativ, finder du bl.a. de afstandskrav, du skal overholde. Du kan endvidere læse om hvornår du skal anmelde din afbrænding samt hvad og hvor meget du må afbrænde.

Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for afbrænding i naturen. I skoven må du eksempelvis kun afbrænde bål på anlagte bålpladser.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan du skal forholde dig hvis du ønsker at brænde i naturen.