Byggesager

Brandforebyggelse starter allerede på tegnebrættet

Beredskabets brandforebyggelse starter allerede, når en bygning er på tegnebrættet. Beredskabet deltager ofte sammen med Center for Byggeri ved møder med rådgivende ingeniører og arkitekter, mens byggeprojekter er i den indledende fase.

Mange byggesager kommer også til udtalelse hos Beredskabet inden byggemyndigheden meddeler byggetilladelse. Beredskabet kan derfor, om nødvendigt nå, at anbefale byggemyndigheden, at stille evt. brandmæssige vilkår i byggetilladelsen. 

Beredskabet er endvidere myndighed og foretager selvstændig brandteknisk byggesagsbehandling på brandfarlige virksomheder og oplag.

Brandteknisk byggesagsbehandling udføres i henhold til:
  • Bygningsreglementet (BR10) og/eller
  • respektive Tekniske Forskrifter for brandfarlige virksomheder og oplag

Herunder er listet en række supplerende vejledninger mv. som beskriver hvorledes funktionskrav i Bygningsreglementet kan opfyldes:

  • Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
  • Information om brandteknisk dimensionering
  • SBi-anvisning 230 om Bygningsreglement 2010

For mere information om brandfarlige virksomheder, se under emnet "Brandfarlige Virksomheder".

Beredskabet har udarbejdet en beskrivelse af, hvilke oplysninger en byggesag bør indeholde for, at det kan anses som et tilstrækkeligt grundlag til at den brandtekniske byggesagsbehandling kan foretages.