Byggesager

Brandforebyggelse starter allerede på tegnebrættet

Beredskabets brandforebyggelse starter allerede, når en bygning er på tegnebrættet. Beredskabet deltager ofte sammen med Center for Byggeri ved møder med rådgivende ingeniører og arkitekter, mens byggeprojekter er i den indledende fase.

Mange byggesager kommer også til udtalelse hos Beredskabet inden byggemyndigheden meddeler byggetilladelse. Beredskabet kan derfor, om nødvendigt nå, at anbefale byggemyndigheden, at stille evt. brandmæssige vilkår i byggetilladelsen. 

Beredskabet er endvidere myndighed og foretager selvstændig brandteknisk byggesagsbehandling på brandfarlige virksomheder og oplag.

Brandteknisk byggesagsbehandling udføres i henhold til:
  • Bygningsreglementet (BR18) og/eller
  • respektive Tekniske Forskrifter for brandfarlige virksomheder og oplag

For mere information om brandfarlige virksomheder, se under emnet "Brandfarlige Virksomheder".