Sankt Hans bål

Hvordan er reglerne? Og hvordan bygger man et rigtigt Sankt Hans bål?

Hvis du skal arrangere Sankt Hans bålet d. 23. juni, skal du huske at placere bålet på sikker afstand af bygninger, let antændelig bevoksning og større brandfarlige oplag.

Overhold derfor nedenstående afstandsreglerne som er fastsat ved lov.

Afstandsregler

Sankt Hans bålet skal være placeret i en afstand af mindst:

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
 • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksning m.v. og brandfarlige oplag m.v.

Sådan gør du

Opbygning

 • Husk at du skal have lov af grundejeren, til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres.
 • Brug kun rent træ. Du må ikke anvende trykimprægneret eller malet træ eller affald.
 • Sørg for at materialet i dit bål er så tørt som muligt.
 • Byg omhyggeligt op så bålet ikke vælter under afbrændingen.
 • Byg et lille bål i bålet (kernen), af sammenkrøllet avis, tørt kvas og grene hvor der tændes op.

Optænding

 • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
 • Du må ikke tænde bålet, hvis det blæser kraftigt (Hård vind over 10,8 m/s)
 • HUSK dyrene! - du skal sikre dig, at der ikke er dyr der har taget ophold i dit bål.
 • Brug gerne en ukrudtsbrænder eller en fakkel til optænding.

Slukning

 • Forlad IKKE bålet før det er HELT slukket.

Kræver ikke tilladelse

Afbrænding af Sankt Hans bål d. 23. juni kræver ikke tilladelse fra Beredskabet i Slagelse Kommune og skal heller ikke anmeldes.

Såfremt vejrforholdende gør det særlig farligt at afbrænde, kan Beredskabet dog udstede afbrændingsforbud. I så fald vil dette blive varslet på Slagelse Kommunes hjemmeside og i dagspressen.

Siden er sidst opdateret 26. juni 2023