Afbrændingsregler

Her finder du alle regler om afbrænding i det fri

Uanset, om du vil afbrænde et lille bål i bålfadet på terrassen, eller om du er ved at klargøre til afbrænding af frøgræsmarker eller noget midt i mellem, gælder der nogle regler for afbrændingen.

Der er stor forskel på hvad man må afbrænde, og reglerne for hvordan afbrændingen skal foretages, afhængigt af formålet med afbrændingen og, om afbrændingen foretages af privatpersoner eller i forbindelse med skov-, gartneri- eller landbrugsdrift.

Sørg for at undersøge hvilke regler der gælder for dig, hvis du ønsker at foretage afbrænding af et bål eller andet.

Beredskabet har udarbejdet en vejledning om afbrænding i Slagelse Kommune hvor du kan læse hvilke regler der gælder.

Vær opmærksom på, at det er ulovligt at foretage afbrænding som er i strid med reglerne.

Husk også på, at man selv bære ansvaret hvis noget går galt. Så følg reglerne, de er der jo trods alt for at sikre, at afbrænding kan ske på god og forsvarlig vis. 

Særligt om afbrænding af haveaffald

Ved afbrænding af haveaffald skal du være særligt opmærksom på, at haveaffald kun må afbrændes af privatpersoner hvis det sker i landzoneområder og kun i tiden fra 1. december til 1 marts.

Det betyder at der i byer og sommerhusområder ikke må afbrændes haveaffald på noget tidspunkt.

Afbrænding af haveaffald er tilladt året rundt hvis det sker som en integreret del af den almindelige drift på landbrugs- og gartnerivirksomheder, og selvfølgelig under forudsætning af, at de regler der er forbundet med afbrændingen til enhver tid overholdes.  

Siden er sidst opdateret 2. februar 2022