Forebyggelse

Grundig forebyggelse mindsker behovet for at afhjælpe

De vigtigste opgaver i det forebyggende beredskab er at mindske sandsynligheden for at brande og andre ulykker opstår og afbøde konsekvenserne når de endeligt indtræffer.

Brandsyn

Beredskabet foretager brandsyn på en lang række virksomheder og institutioner, hvor eksempelvis mange mennesker samles eller på steder, hvor brugerne ikke ved egen hjælp kan redde sig i sikkerhed, ved brand eller anden ulykke. Beredskabet foretager endvidere brandsyn på brandfarlige virksomheder og oplag.

I Slagelse Kommune gennemføres hvert år mellem 400 og 600 brandsyn.

Brandtekniske byggesager

Beredskabet indgår også i sagsbehandlingen af en lang række byggesager årligt og er endvidere godkendende myndighed for sager der omhandler brandfarlig virksomheder og oplag.

Beredskabet behandler mellem 100 og 200 byggesager sager om året.

Arrangementstilladelser

De fleste større arrangementer som eksempelvis koncerter, byfester, festivaler, cirkusforestillinger m.v. kræver Beredskabets tilladelse, hvor Beredskabet efterfølgende for størstedelen af disse arrangementer gennemfører brandsyn for at tilse, at arrangementet afvikles efter den tilladelse der er givet.

Beredskabet behandler mere end 100 af sådanne sager årligt.

Information og vejledning om regler m.v. i beredskabsloven
Beredskabet udarbejder en række vejledning og informationer om blandt andet afbrænding af bål m.v., sikker anvendelse af grill, ukrudtsbrænding, brandsikkerhed i hjemmet og på arbejdet og meget mere.
Du kan finde en lang række oplysninger om regler, vejledninger og informationer der vedrører beredskabslovgivningen her på hjemmesiden, og hvis ikke du finder hvad du søger, eller har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.